جدید: پایان نامه ارشد حقوق : تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق جزا و جرم­شناسی

عنوان:

تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

استاد راهنما:

دکتر محمد اسماعیل افراسیابی

استاد مشاور:

دکتر حمید محمدی 

تابستان 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………         1

 

بخش اول: کلیات

فصل اول: تعریف و تاریخچه مجازات زندان…………………………………………..         8

مبحث اول: تعریف زندان……………………………………………………………… 8

مبحث دوم: مشروعیت زندان از نظر اسلام……………………………………………         11

بند 1) مشروعیت زندان در قرآن کریم…………………………………………………         12

بند 2) مشروعیت زندان از نظر سنت………………………………………………….         13

بند 3) مشروعیت زندان از نظر عقلی………………………………………………….         14

بند 4) مشروعیت زندان از نظر اجماع………………………………………………..         15

مبحث سوم: تاریخچه پیدایش زندان…………………………………………………….         16

بند 1) حبس قبل از اسلام……………………………………………………………….         17

بند 2) زندان در ایران باستان…………………………………………………………..         19

بند 3) حبس پس از ظهور اسلام……………………………………………………….         20

بند 4) حبس در قانون مجازات عمومی………………………………………………..         23

بند 5) حبس در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………         24

مبحث چهارم: سیستم­های متداول اجرای مجازات زندان……………………………….         27

بند 1) سیستم­های خارجی اجرای مجازات زندان………………………………………         27

بند 2) سیستم­های داخلی اجرای مجازات زندان………………………………………..         29

فصل دوم: مفهوم جرم و تکرار جرم…………………………………………………..         33

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بخش دوم: آثار زندان

فصل اول: آثار مثبت مجازات زندان……………………………………………………         42

فصل دوم: آثار منفی مجازات زندان……………………………………………………         50

مبحث اول: آثار شخصی………………………………………………………………..         53

بند 1) معضلات خانوادگی………………………………………………………………         54

بند 2) بازماندن از کار و فعالیت……………………………………………………….         55

بند 3) طرد اجتماعی و دارا شدن سوءپیشینه…………………………………………..         58

بند 4) پذیرش ارزش­های اجتماعی……………………………………………………..         60

بند 5) فاسد شدن تدریجی……………………………………………………………….         61

بند 6) ابتلا به بیماری­های روانی و جسمی…………………………………………….         61

مبحث دوم: آثار اجتماعی……………………………………………………………….         62

فصل سوم: زندان و تکرار جرم ……………………………………………………….         65

مبحث اول: چگونگی اثرگذاری زندان در ارتکاب مجدد جرم…………………………         65

مبحث دوم: علل تأثیر زندان در تکرار جرم……………………………………………         86

 

بخش سوم: راه­های ازبین بردن اثر زندان در تکرار جرم

فصل اول: راه­های موجود در رفع اثر زندان در تکرار جرم………………………….         95

مبحث اول: تدابیر کاهش­دهنده اثر زندان……………………………………………….         104

بند 1) آزادی مشروط……………………………………………………………………         105

بند 2) نظام نیمه­آزادی ………………………………………………………………….         108

بند 3) تعویق صدور حکم ……………………………………………………………..         108

بند 4) تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………         109

بند 5) مجازات­های تخییری…………………………………………………………….         112

مبحث دوم: جایگزین­های مجازات حبس……………………………………………….         114

بند 1) درمان و مراقبت ………………………………………………………………..         114

بند 2) خدمات عمومی رایگان………………………………………………………….         115

بند 3) جزای نقدی………………………………………………………………………         116

بند 4) حبس در منزل…………………………………………………………………..         117

بند 5) نظارت الکترونیکی……………………………………………………………..         120

بند 6) پادگان­های آموزشی-اصلاحی……………………………………………………         121

بند 7) جزای نقدی روزانه………………………………………………………………         121

بند 8) توقیف پایان­هفته­ای………………………………………………………………         122

بند 9) اقدامات تأمینی و تربیتی…………………………………………………………         122

بند 10) محرومیت از حقوق اجتماعی………………………………………………….         123

بند 11) مجازات شفاهی………………………………………………………………..         123

مبحث سوم: راهکارهای بین­المللی جهت کاهش اثرات زندان…………………………         125

فصل دوم: راه­های ممکن در رفع اثر زندان در تکرار جرم……………………………         128

بند 1) توسل به عفو، کیفرزدایی و قضازدایی………………………………………….         128

بند 2)  وضع قوانین ساده و صریح…………………………………………………….         130

بند 3) کدبندی قوانین……………………………………………………………………         131

بند 4) تخصیص اعتبارات و امکانات مادی لازم………………………………………         131

بند 5) در نظر داشتن اشتغال زندانیان…………………………………………………………         132

بند 6)  بکارگیری زندانیان برحسب تخصص و مهارت آنان………………………….         132

بند 7) آشنا ساختن خانواده زندانی با شرایط جدید وی………………………………….         133

بند 8) بالابردن سطح فرهنگ جامعه…………………………………………………..         134

بند 9)  بکارگیری کارمندان و مدیران باتجربه و کارآمد در زندان……………………         135

بند 10) مراقبت و طرفداری همه­جانبه از زندانیان پس از آزادی………………………..         135

بند 11) تسریع طریقه رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی…………………………..         136

بند 12) بهره گیری وسیع­تر از قرار کفالت…………………………………………………         137

بند 13) نگهداری از متهمان در محیط­های غیر از زندان……………………………..         137

بند 14) مشارکت بیشتر قوای سه­گانه………………………………………………….         138

بند 15) تفکیک زندانیان………………………………………………………………..         138

بند 16) آشنا کردن زندانیان با ارزش­های مذهبی……………………………………..         138

بند 17) تغییر محیط فرهنگی زندان……………………………………………………         139

نتیجه…………………………………………………………………………………….         141

فهرست منابع…………………………………………………………………………… 145

 


چکيده

«مجازات زندان» مانند اصلی­ترین مجازات­هایی می باشد که در حال حاضر در تمام سیستم­های قضایی کشورهای جهان اعمال می­گردد. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی­هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل امروزی آن درآمده می باشد. با وجود این، سیستم زندان آنگونه که بایستی در جهت احقاق اهداف خود – که همانا «تبییه»، «ارعاب» و «بازپروری» مجرمین می باشد پیش نرفته و خود دارای اثرات سوء و آسیب­های جدی برای جامعه می باشد مانند، تأثیری که زندان در خصوص تکرار جرم دارد که موضوع پایان­نامه حاضر بوده و در طی مباحث آینده به آن پرداخته شده می باشد.

توجه جدی به مسایل و معضلات ناشی از زندان خصوصا قضیه مانحن فیه، مسئله­ای بسیار مهم و اساسی می باشد که همکاری و همیاری همه­جانبه قوای سه­گانه و نیز مردم جامعه و چه بسا خود زندانیان را می­طلبد و به هیچ­وجه قضیه­ای یک­سویه و دامنگیر خود جامعه زندان نیست بلکه قربانی اصلی آن جامعه می باشد که تکرار جرم در آن، موجب برهم­خوردن نظم و امنیت و آرامش آن می­گردد. لذا هدف تمامی نظام­های کیفری در سال­های اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آن بوده و هست و تصویب قوانین و لوایح و آیین­نامه­های متعدد، و نیز برگزاری همایش­ها و کارگاه­های آموزشی متعدد در سطح ملی و بین­المللی و وضع قواعد و ارائه راهکارهای مختلف درخصوص رسیدن به این مقصود، گویای این امر می باشد. در این بین راهکارهای قابل اجرا در سیستم کیفری ایران نیز شناسایی و تبیین شده و در پایان­نامه حاضر ارائه گردیده می باشد.

 

واژگان کلیدی: مجازات- زندان – حبس-  تکرار جرم-  آثار زندان.

 


مقدمه

هرگاه صحبت از مجازات به میان می­آید بی­شک مجازات «زندان» یکی از مهم­ترین موارد آن به شمار می­رود. می­توان گفت که جرم عمری به قدمت عمر بشر دارد و تا زمانی که بشر در پهنه هستی پای می­فرساید جرم نیز وجود خواهد داشت و از آنجایی که ­مجازات عقوبتی می باشد که در سزای جرم بکار می­رود پس با وجود جرم در جامعه، مجازات و ازجمله زندان نیز وجود خواهد داشت. باتوجه به اینکه آزادی­هایی ازقبیل آزادی رفت و آمد، اقامت و پرداختن به حرفه دلخواه، در زمره آزادی­های مهم و حقوق اساسی بشر بشمار می­رود لذا مجازات زندان از همان ابتدای پیدایش بعنوان رایج­ترین روش مقابله با مجرمین مورد توجه بوده می باشد.

در دهه­های اخیر با در نظر داشتن افزایش آمار ارتکاب جرم در جوامع مختلف، برای مقابله با مجرمان و به مقصود تأمین امنیت جامعه، سیستم­های قضایی توجه بیشتری به مجازات زندان معطوف نموده­اند و این مجازات در اغلب جرایم به عنوان مجازات اصلی اعمال می­گردد. همین مسئله سبب توسعه سیستم زندان­ها گردیده می باشد. به همین دلیل تغییرات و اصلاحاتی نیز در ساختار زندان­ها به وجودآمده تا بهتر بتواند اهداف نظام کیفری که همان تنبیه و بازپروری و ارعاب مجرمین می باشد را تأمین نماید.

از زندان تحت عنوان «مجازات سالب آزادی» یاد می­گردد و از آنجای که آزادی یکی از نعمت­هایی می باشد که سلب آن موجب رنج و مشقت فراوان برای بشر می باشد، فلذا بنظر می­رسد مجازات زندان تأثیر بسزایی در حفظ جامعه در برابر جرایم داشته باشد. و اما زندان مانند هر پدیده نوظهور دیگری از زمان پیدایش آن در معرض طرفداری­ها و مخالفت­های فراوان قرار داشته که در پایان­نامه به اظهار عموم نظرات موافقان و مخالفان پرداخته شده می باشد.

این کیفر در زمان­های مختلف یکی از واکنش­های بسیار مهم دربرابر جرایم بحساب آمده و از بدو پیدایش تا ظهور آن در قوانین موضوعه رسالت­های گوناگونی را برعهده داشته و آن را برحسب زمان و مکان اعمال نموده می باشد. آخرین رسالتی که برای آن تعیین شده اصلاح و بازگشت مجدد مجرمین به صحنه اجتماع با روحیه­ای پاک و سالم می­باشد. ناگفته پیداست که این هدف بایستی با انسانی کردن بیش از پیش حقوق کیفری همراه باشد بطوری که از تمام استعدادهای نفسانی مجرم بهره گیرد و نه تنها اعتماد به نفس بلکه احساس مسئولیت و ارزش­های بشری را در نهاد او احیا کند.

ماده 9 منشور حقوق بشر که اشعار می­دارد «هیچ­کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود.» در اصل‏ سي و دوم قانون اساسی ایران تبلور یافته می باشد و بموجب آن «هيچكس‏ را نمي‏توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏كند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ گردد و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتي‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضايي‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏گردد.» درکنار اینها اصل 156 قانون اساسی نیز یکی از وظایف قوه قضاییه را صرفنظر از کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین، اقدام‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين‏ دانسته می باشد. لذا به مقصود دستیابی به این اهداف، مطالعه علمی و دقیق وضعیت زندان­های کشور، شناخت معضلات زندان­ها و کوشش جدی جهت رفع آن­ها و ارتقاء کارآیی زندان­ها ضروری می باشد. زیرا رسیدن به هدف مذکور بدون داشتن زندان­های مطلوب امکانپذیر نیست و بی­شک ایجاد زندان­های مطلوب بدون فهم کامل معضلات زندان­های موجود و شناسایی علمی آنها غیرممکن می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :158 صفحه

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***