دانلود فایل: پایان نامه ارشد رشته حقوق : تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن

با عنوان : تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و مطالعه مزایا و معایب آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاداسلامی واحد دامغان

 دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق تجارت بین الملل

موضوع:

تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و مطالعه مزایا و معایب آن

استاد راهنما:

آقای دکتر علیرضا حسنی

 استاد مشاور:

آقای دکترعبدالرضا بای

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

مفهوم انتقال تكنولوژي، از لحاظ فيزيکي شامل انتقال تجهيزات و از لحاظ حقوقي, واگذاري حق بهره گیری از دانش فني می باشد.براي اينکه انتقال تکنولوژي از لحاظ حقوقي مورد حمايت قرار بگيرد و از ضمانت اجرايي لازم برخوردار گردد, بايد در قالب يکي از اعمال حقوقي صورت بگيرد که قرارداد يکي از آنها محسوب ميشود.از عوامل پيشرفت و صعود يك جامعه به نوع برنامه ريزيها و استراتژيهاي مناسب در زمينه انتقال تكنولوژي مي توان تصریح نمود، كه لزوم و انتقال موضوع قرار داد را در قالب انواع قرار دادهاي آن مشخص مي كند. در واقع اهداف مهم این پژوهش مطالعه و تحلیل حقوقی قرارداهای انتقال تکنولوژی وشناخت و مطالعه متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده ومقایسه قراردادهایی که قابلیت انتقال تکونولوژی دارند به مقصود کشف و شناخت انتقال اثر بخش تکنولوژی می باشد.با در نظر داشتن رشد سريع تكنولوژي هاي نو و اهميت آنها از لحاظ تأْمين امنيت ملي، رفاه عمومي و رشد اقتصادي، غفلت از آنها ممكن می باشد ما را از قافلة تكنولوژي دور كند. بنابراين بايد در جستجوي راههايي بود كه دستيابي به اين تكنولوژي ها را به سريع ترين وجه، ممكن سازد. در حوزه انتقال فناوری، دغدغه اصلی کشورهای انتقال گیرنده، محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال می باشد. به موجب مطالعه های به اقدام آمده، از منظر حقوقی یکی از علل اصلی بروز این دغدغه، متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده می باشد.آن چیز که از نتایج این پژوهش حاصل گردیده ،اینست که نحوه اجرای قراردادهای انتقال تکنولوژی تأثیر عمده ای دراثر بخشی فرایند انتقال تکنولوژی فراهم می ‌کند همچنین به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم‌ترین تعهدات انتقال‌دهنده می باشد. در انتها اینکه احتمالا مبنائی ترین قرارداد انتقال تکنولوژی ، قرارداد لیسانس می باشد که ماهیتی خاص و متفاوت از قراردادهای معین دارد.

مقدمه

امروزه فناوری عنصر کلیدی توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود. سرمایه گذاری در ایجاد و گسترش فناوریهای جدید سالهاست که به عنوان موتور توسعه به رسمیت شناخته شده می باشد. فناوری می تواند کارایی و اثربخشی را افزایش دهد، زمان تولید وعرضه محصولات به بازار را کوتاه کند و نیازهای انسانی را تامین کند. باایجاد محصولات جدید و عرضه خدمات متنوع به بازار، از طریق نوآوریهای تکنولوژیک، بنگاههای اقتصادی می‌توانند فرصتهای جدیدی را برای دستیابی به رقابت پذیری و رشد به دست آورند. ظهور اقتصاد دانش محور و جهانی سازی اقتصاد به شدت این باور را تقویت کرده می باشد که رقابت پایدار مستلزم آن می باشد که شرکتها، عملکرد خود را در بازار بین المللی از طریق ارتقای کارآیی، کیفیت و قابلیت اعتماد محصولات تولیدی شان افزایش دهند و این امر خود مستلزم به کارگیری فناوریهای جدید می باشد.

انتقال تكنولوژي از يك بي هويتي و تغيير مداوم (فقدان روش مشخص) در رنج می باشد كه به علت كلي مطرح شدن موجب بروز ابهاماتي مي گردد، به طوري كه طبيعت خاص آن را زير سئوال مي برد و احتمال تحقق انتقال فني را مورد ترديد قرار مي دهد و فاقد هرگونه ارزش می باشد. انتقال برحسب سطح «صنعتی»بودن و منافع آني تعبير مي گردد، بدون آنكه در نظر گرفته شده باشد كه واقعاً چه هست و چه بايد باشد ؟«انتقال تکنولوژی»در مورد كشورهاي صنعتي، كه در يك درجه پيشرفت صنعتي قرار دارند، بكار برده نمي گردد و فقط به منزله مبادله دو جانبه اي می باشد كه صرفه جويي در وقت و كاهش هزينه براي كسب منفعت و همچنين دسترسي به تكنولوژي پيشرفته تر را ميسر مي سازد . دراين وضعيت هر كدام از آن كشورها در شرايطي می باشد كه مي تواند با ظرفيت فني خاص خود چنين تكنولوژي اي را دريافت نمايد بدون آن كه خود الزامي به انتقال آن داشته باشد.

الف :اظهار مساله

در محيط كنوني كه سرشار از پويايي و تغيير می باشد يكي از مقوله هاي مهم كه مي تواند ما را در رسيدن به اهداف سازمان و جامعه به نحوي اثربخش ياري رساند، تغييرات تكنولوژي موثر و انتقال تكنولوژي با اصول، روشها، مراحل و فرايند خاص می باشد.

براي كشورهاي صنعتي انتقال تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه وسيله اي می باشد براي تسلط، كسب منافع تجاري، و صادرات هرچه بيشتر؛ برعكس، براي كشورهاي در حال توسعه، انتقال وسيله اي می باشد براي دست يابي به تكنولوژي پيشرفته و مورد لزوم كه به آنها اجازه مي دهد تا عقب ماندگي صنعتي و توليدي خود را جبران كنند.

حوزه اقدام انتقال، به معني خاص، به تكنولوژي محدود نمي گردد، بلكه به مجموع بررسي هاي مربوط به امكان پذير بودن، طرح ،روش كار، استعلام عرضه تا نصب، طرز اقدام، مديريت نظام مالي، آموزش، نحوه فروش، و ازاين قبيل اطلاق مي گردد . لذا انتقال شامل مجموع ابعاد ياد شده فوق مي گردد و اين همان چيزي می باشد كه شركتهاي صادر كننده تكنولوژي را وامي دارد تا ضمن اين كه سعي نمايند در بعضي از رشته هاي خاص تكنولوژي تخصص يابند، حيطه فعاليتهاي خود را به همه سطوح انتقال فني(تكنولوژي)متصور نيز توسعه دهند.

نکته دیگر اینکه در حوزه انتقال فناوری، دغدغه اصلی کشورهای انتقال گیرنده، محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال می باشد. به موجب مطالعه های به اقدام آمده، از منظر حقوقی یکی از علل اصلی بروز این دغدغه، متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده می باشد. این عدم تناسب که اکثراً بر کم و کیف تعهدات طرفین تمرکز دارد بایستی به تبع اقتضائات و ویژگی های قراردادی خاص برای انتقال فناوری برطرف گردد تا دغدغه موجود نیز مرتفع گردد.

ب:اهمیت و ضرورت پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

    با نگاهی به انتقال تکنولوژ ی های انجام شده در ايران در طول ساليان گذشته، نظاره می گردد که فرآيند انتقال تکنولوژی به شکلی بسيار ناقص انجام می پذيرد. گاه متقاضيان تکنولوژی شناخت دقيق و درستی از آن چیز که می خواهند، ندارند و نياز حقيقی و واقعی خود را نمی دانند، گاه به دنبال ايده آ ل هايشان حرکت  می کنند يا تکنولوژیهايی را می جويند که هنوز اختراع نشد ه اند يا بالعکس به تکنولوژ ی هايی دلخوش می کنند که عمر آنان به پايان رسيده و توجيه اقتصادی ندارند. در مرحله بعد، به جای انتخاب تکنولوژی مناسب، به دنبال گرانترين و مدرنترين تکنولوژیها می گردند که امکان جذب يا حتی کسب آن بسيار کم می باشد.  مهمترين بخش انتقال تکنولوژی، جذب و بومی سازی و نوآوری آن می باشد که بايد مورد تحليل علمی و عميق قرار گيرد سطح تكنولوژيک كشورهاي پيشرفته و جهان سوم فاصله محسوسي دارد. براي كاستن اين فاصله، انتقال تكنولوژي يك لازمه انكارناپذير می باشد. انتقال تكنولوژي با رو شهاي مختلف امكا ن پذير می باشد، عوامل مهم تعيين کننده روش انتقال تکنولوژي به مقدار زيادی شامل ترکيبي از تمايل انتقال دهنده تکنولوژي جهت عرضه تکنولوژي و دانش فني و همچنين توانايي دريافت کننده تکنولوژي جهت کسب و جذب تکنولوژي می باشد. در اين بين، داشتن معيار و تعريفی که نشان دهنده انتقال اثربخش تکنولوژی باشد، بسيار مهم و حياتی می باشد. چه بسا هم انتقال دهنده تکنولوژی و هم گيرنده تکنولوژی نيت و قصد انتقال تکنولوژی به بهترين شکل ممکن را داشته باشند، اما در اقدام ممکن می باشد روش انتقال تکنولوژی طوری انجام شودکه نتواند نتايج در نظر گرفته شده را برآورده سازد، در نتيجه در مرحله اکتساب تکنولوژی، دقت و کار کارشناسی در انتخاب بهترين روش انتقال تکنولوژی لازم و ضروری می باشد. موضوع ديگر انطباق و جذب تکنولوژی انتقال يافته می باشد که بايد آن تکنولوژی با شرايط و مشخصات محيطی گيرنده آن تطبيق داده گردد و در نهايت مرحله نهايی که توسعه و انتشار تکنولوژی می باشد، نيازمند عزم و همت جمعی و خودباوری ملی و البته ايجاد زير ساختهای لازمه از طرف دولت می باشد. در دنياي امروز ارتباط اي مستقيم بين توسعه تكنولوژي و پيشرفت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي يك كشور مستقر می باشد. بطوري كه مي توان گفت تكنولوژي عاملي اساسي براي ايجاد ثروت، توانايي و دانايي كشورهاست و  وسيله اي قدرتمند در توسعه ملي تلقي مي گردد. بدين جهت می باشد كه در سطح بين المللي، جنگ اقتصادي تكنولوژيك جانشين جنگهاي نظامي شده می باشد. بنابراين اتخاذ استراتژي‌هاي توسعه تكنولوژي در بخشهاي مختلف اقتصاد هر كشور جزء ضروريات بازسازي و توسعه اقتصادي آن كشور بوده و بدون آن دستيابي به اهدافي زیرا خودكفايي اقتصادي، توسعه ملي و بهبود استانداردهاي زندگي غيرممكن می باشد.

ج:اهداف تحقيق

1-مطالعه و تحلیل حقوقی قرارداهای انتقال تکنولوژی

2- شناخت و مطالعه متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده

3-مقایسه قراردادهایی که قابلیت انتقال تکونولوژی دارند به مقصود کشف و شناخت انتقال اثر بخش تکنولوژی

د:سؤالات پژوهش

1- نحوه اجرای قراردادهای انتقال تکنولوژی به چه صورت می باشد؟

2- عوامل محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال چیست ؟

3-چه قراردادهایی در زمینه انتقال تکنولوژی موثر تر می باشند ؟

ه: فرضيه‏هاي پژوهش

1-نحوه اجرای قراردادهای انتقال تکنولوژی تأثیر عمده ای دراثر بخشی فرایند انتقال تکنولوژی فراهم می ‌کند.

2- به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم‌ترین تعهدات انتقال‌دهنده می باشد.

3- مبنائی ترین قرارداد انتقال تکنولوژی ، قرارداد لیسانس می باشد که ماهیتی خاص و متفاوت از قراردادهای معین دارد.

و :روش پژوهش

دراین پژوهش غالب کاربراساس روش کتابخانه ای می باشدواکثرمنابع مورداستفاده مقالات وکتب انگلیسی زبان ونیزبرخی کتب ومقالات فارسی بوده که اکثرمقالات ازاینترنت و کتابخانه های در دسترس جمع آوری شده می باشد.

درآمد

بی تردید، یکی از مهم ترین راه های پیشرفت صنعتی کشورها، واردات تکنولوژی از کشورهای صنعتی و پیشرفته می باشد. افزایش اعتماد و تکیه بر منابع تکنولوژی و جهانی کردن بازارها موجب افزایش چشم گیری در قراردادهای بین المللی انتقال تکنولوژی شده می باشد. در بعضی کشورها انتقال تکنولوژی از مهم ترین درآمدها به شمار می رود، برای مثال، در آمریکا در سال 1947، صادرات مالکیت های معنوی 10 درصد، و در سال 1986، 37 درصد بود و امروزه نیز به بیش از 50 درصد رسیده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

به گونه کلی تأمین سرمایه از طریق تجارت مالکیت های معنوی، از دو راه انجام می شود: راه اول وارد کردن مالکیت صنعتی غیر محسوس در مال محسوس و مادی ای که می توان آن را تولید نمود و فروخت؛ و راه دوم انتقال مال معنوی به دیگری یا صدور اجازه ی بهره گیری از آن برای دیگری که خود محصول را تولید و در برابر، عوضی پرداخت کند که رویالتی[1] نامیده می گردد.

مبحث اول :تعریف مفاهیم در حوزه انتقال تکنولوژی

گفتار اول :تعریف تکنولوژی

تكنولوژي تركيبي می باشد از دو واژة يوناني: تکنو  به معناي هر آن چیز که كه در طبيعت وجود نداشته باشد و لوژی  به معناي هر آن چیز که كه مبتني بر عقل و منطق باشد. واژة تكنولوژي راهي بس طولاني را در طول تاريخ پيموده، تا امروز بدين شكل در ادبيات مدرن امروزي مطرح گرديده می باشد. در طول تاريخ واژة تكنولوژي را مي‌توان به انحاء مختلف در زبان‌هاي گوناگون نظاره نمود. در يونان معمولاً به معناي « هنر »، « صنعت » يا « مهارت » ترجمه شده می باشد. ريشة اين كلمه در زبان هند و اروپايي احتمالاً به معناي « كارِ چوبي » و يا « نجاري » بوده می باشد.

تكنولوژي در لغت به معناي شگرد، ترفند و فن  آمده می باشد تکنولوژی یا فن‌آوري همواره به عنوان ابزار، بخشي از زندگي بشر را تشكيل داده می باشد؛ اما مطرح شدن تكنولوژي به عنوان يكي از ابزارهاي توليد، به انقلاب صنعتي در قرن هجدهم ميلادي و جايگزيني نيروي ماشين، بجاي بشر باز مي‌گردد.

تعداد صفحه :159

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***